Vi brukar idag 160 ha.
Jordarna består i huvudsak av mellanlera. De grödor vi odlar är vete, korn, havre och ärtor. Dessa går till gårdens egen fodertillverkning. Även raps odlas emellanåt.
P? T?bedriver vi en balanserad växtodling. Det innebär att vi tillför växtnäring och använder det växtskydd som de olika grödorna behöver.

Gårdens maskinpark har de flesta redskap som behövs för att driva ett modernt jordbruk. Vi tillämpar i största mån plöjningsfri odling.

 

The tracking replica watches uk you gave me only tracked until it got to Shanghai. Can you tell me who will be delivering the replica watches uk here in the United States? Will it be UPS? Will it be United States Post rolex replica sale, FedEx? And also please tell me what the average waiting replica watches uk for a shipment to be received here in the United States? I have seen this. It shows me that the package traveled from replica watches to Shanghai, about 75miles, 10 days ago! I need to know where it traveled since then. This is useless, bad replica rolex. Where is it now? When can I expect to get it?