Till T?hör 120 ha skogsmark. Huvuddelen av skogen består av gran och tall, men det finns även visst inslag av löv, som björk och asp. Åldern p?skogen är runt 90 år, dvs. den är redo för avverkning. Gården sköter röjning och gallring medan de stora avverkningarna utförs av Mellanskog.

P? gården finns ett enmanssågverk, där vi dels sågar vårt eget timmer, men största delen utförs åt andra.
Sågen klarar stockar som är 4 meter långa och upp till 60 cm diameter.

Älg är det vilt som förekommer mest p?våra marker. Pga. en allt för stor lodjurstam i Västmanland s?har vi tyvärr inte s?många rådjur kvar i våra skogar längre. Vildsvin börjar även förkomma. 

I tried this but the replica watches uk will still not change. As the watch sits at the moment, it is usable but I am obviously disappointed in the rolex replica sale not working 100%. Without me sending the replica watches sale back to you, is there anything you can do to compensate me, e.g. partial refund or a rolex replica sale on my next order?