T?Gård ägs och drivs av Familjen Toll sedan 1967. Gården ligger i 1,5 mil norr om Västerås i Romfartuna socken. Arealen består av totalt 226 hektar varav 85 hektar är åker och 120 hektar skog. Till detta hör 71 ha arrende.

Produktionsinriktningarna är grisuppfödning, spannmålsodling och skogsråvaror. För närvarande sker en större utbyggnad för suggor, vilket kommer att vara klart Jan -07.
 
I cant see how you expect to carry on your rolex replica sale like this? I also referred another client to you Alex Scott in rolex replica sale, UK. His is having similar issues. I have ordered panerai replica sale from you before, which is why I thought it was safe to do so again. I placed a large order for three replica watches, my panerai replica ordered five I believe. Yet you treat your customers like this. I can tell you he is waiting a week then will take the issue up with rolex replica sale. Please fulfill you obligations as soon as possible.