P?T?föder vi upp grisar från födsel till slakt. Vi har inga egna suggor utan är en satellit i Froby suggring. Det innebär att vi hyr suggorna av Froby, se; www.geddeholm.net.
Vid färdigställandet av de nya stallarna kommer vi att ta emot 46 st. dräktiga suggor varannan vecka. Dessa kommer till gården 3 veckor före beräknad grisning. Suggorna får först g?i mottagningsstallet p? djupströbädd där de har ätbås med låsbar grind s?att de kan äta i lugn o ro.

Några dagar innan beräknad grisning flyttas suggan in i BB-avdelningen. Avdelningen är väl anpassad för suggan och hennes smågrisars behov. Där finns golvvärme och tak över smågrishörnan för att skapa ett bra klimat för smågrisarna. Inom en vecka ska alla suggorna i avdelningen ha grisat och suggorna har d?ca 12 st. griskultingar i varje kull. Efter 5 veckors diperiod väger den lilla grisen ca 10 kg och suggan får åka tillbaka till Froby för att betäckas igen.

Smågrisarna flyttas till en tillväxtavdelning där de stannar ytterligare 7 veckor. Tillväxtgrisen (10-25 kg) kräver sin speciella omvårdnad och de får ett speciellt smågrisfoder och vartefter grisen blir äldre s?ändras fodret s?att grisen hela tiden får foder anpassat efter sitt behov. Gården kommer att producera ca 12000 smågrisar per år och av dem kommer 4000 att födas upp till slakt medan övriga säljs p?mellangårdsavtal till en annan slaktsvinsproducent.

All spannmål vi odlar blir foder till grisarna. Kvarnen som mal spannmålen är en stålskivekvarn från Skiold. Den maler i olika strukturer till djurkategoriernas olika behov. Mjölet blandas med soja och premix, som är en blandning av de vitaminer och mineraler som grisarna behöver. Foderblandningen mixas med vatten och pumpas sedan ut till utfodringstrågen.

Medicinering av grisarna sker restriktivt och endast vid behov. Den enda förebyggande behandling som tillämpas är avmaskning av suggorna en vecka innan grisning.

Våra stallar byggs enligt den senaste tekniken när det gäller utfodring, ventilation och produktionsuppföljning (PIGWIN), dessa kommer att styras med handdatorer som ligger i nätverk med huvuddator. Under grisningen och diperioden är det mycket skötsel och omvårdnad av suggor och smågrisar. De nya stallarna är därför planerade s?att miljön för både djur och människor skall vara s?optimal som möjligt.

Målsättningen för företaget är att vara en attraktiv arbetsplats med ett modernt och rationellt tänkande som är hållbart även i framtiden. Vi söker hela tiden nya lösningar och är öppna för innovativa idéer såsom ny forskning och utveckling inom näringen.

 

Please tell me exactly who the hell I have paid rolex replica sale to. I am receiving bizarre messages asking me to photograph my panerai replica sale card for security certification which is just bizarre from a company called replica watches UK and invoices from a company called all panerai replica to buy and your email address doesn¡¯t even have a company name in the title. No one is answering my mails and I am about 10 minutes away from contacting the rolex replica sale about this as I now believe this to be online fraud or a card cloning scam.